O projekcie


eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.


1. TYTUŁ: One apple a day…

  Tytuł projektu to początek znanego angielskiego przysłowia, zachęcającego do jedzenia jabłek: ,,One apple a day keeps a doctor away'', czyli: ,,Zjedz jedno jabłko dziennie, a nie będziesz musiał chodzić do lekarza''.

2. OPIS:

W trakcie realizacji projektu dzieci poszerzą wiedzę na temat wspaniałego owocu jakim jest jabłko. Poznają go w sposób wielowymiarowy tzn. z punktu widzenia przyrodnika, literaturoznawcy, artysty, kucharza oraz dietetyka.

3. NARZĘDZIA: pokazy slajdów, zdjęcia, obrazy, publikowanie stron www, wideokonferencje, e-mail, TwinSpace.

4. CELE:

-poszerzenie wiedzy na temat jabłek  z różnych dziedzin (cykl rozwojowy, odmiany jabłek, motyw jabłka w literaturze i sztuce,  znaczenie odżywcze i zastosowanie w kuchni)- poszerzenie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem pisanym(opis jabłka, Apple Story, tworzenie przepisów kulinarnych)

-poszerzenie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim(prezentacja własnej osoby, nazwy owoców, prosty opis jabłka, nauka piosenek/wierszyków)

-wdrażanie dzieci do zdrowego odżywiania(owoce lub owocowe desery zamiast słodyczy i czipsów)

-uwrażliwianie uczniów na sztukę-propagowanie czytelnictwa-wdrażanie do korzystania z TIK.

5. ZAPLANOWANE DZIAŁANIA:

  • Dzieci przedstawią się po angielsku partnerom w prezentacji Power point, uwzględniając informację o ulubionych owocach. Przy tej okazji poznają nazwy różnych owoców w języku angielskim. Nauczyciele stworzą wspólnie angielsko-polsko-turecki słownik owoców.
  •  Poznają cykl rozwojowy jabłka i poznają różne jego odmiany. Nauczą się piosenki lub wierszyka o jabłkach w języku angielskim.
  • Stworzą opisy jabłka w językach ojczystych i w miarę możliwości po angielsku.
  • Poszukają utworów literackich, w których istotną rolę odgrywa jabłko. Wybrany utwór przedstawią w wybranej przez siebie formie(przedstawienie, historyjka obrazkowa itp.).
  • Napiszą i zilustrują własną Apple Story w języku ojczystym.
  • Poznają wartości odżywcze jabłek i poszukają ciekawych i nieskomplikowanych przepisów na potrawy z jabłek lub z jabłkami i stworzą książkę kucharską ze stronami wkształcie jabłek. Wybraną potrawę przygotują w klasie i prześlą partnerom filmową relację.
  •  Poznają motyw jabłka w sztuce i sami stworzą ,,jabłkowe’’ prace plastyczne.
  •  Na podstawie zdobytej wiedzy stworzą mapy myśli na temat jabłka.
  • Ewaluacja projektu.

Project Apple- projektowe jabłko, czyli jabłko z naszymi imionami. Kliknij link poniżej.

Uczymy się nazw owoców po angielsku.

FRUIT

More presentations from Zofia Bakiera

Fruit Dictionary

More presentations from Zofia Bakiera

Prezentacja naszej szkoły partnerskiej z Turcji